ประกาศ
ลำดับ วันที่ ข้อความ
1 2015-03-01 15:50:14 ผลสลากกินแบ่งประจำงวดที่ 1 มีนาคม 2558 รวงวัลที่ 1 : 240237 เลขท้าย 3 ตัว : 498 031 857 008 เลขท้าย 2 ตัว: 34
2 2015-02-26 09:02:54 หวยงวด วันที่ 1 มีนาคม 2558 เปิดรับแทงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00น. ปิดรับแทง วันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 15.25 น. *****
3 2015-02-16 15:50:00 ผลสลากกินแบ่งประจำงวดที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 รวงวัลที่ 1 : 001864 เลขท้าย 3 ตัว : 843 103 825 392 เลขท้าย 2 ตัว: 90
4 2015-02-13 01:22:09 หวยงวด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดรับแทงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00น. ปิดรับแทง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.25 น. *****
5 2015-02-01 15:51:23 ผลสลากกินแบ่งประจำงวดที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 รวงวัลที่ 1 : 155537 เลขท้าย 3 ตัว : 083 286 813 008 เลขท้าย 2 ตัว:79
6 2015-02-01 09:01:19 หวยงวด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดรับแทงวันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 9.00น. ปิดรับแทง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.25 น. *****
7 2015-02-01 08:57:25 หวยงวด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดรับแทงวันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 9.00น. ปิดรับแทง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.25 น. *****
8 2015-01-16 15:58:08 ผลสลากกินแบ่งประจำงวดที่ 16 มกราคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 244351 เลขท้าย 3 ตัว : 877 398 068 595 เลขท้าย 2 ตัว:74
9 2015-01-14 00:12:58 หวยงวด วันที่ 16 มกราคม 2558 เปิดรับแทง วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 15.25 น.
10 2014-12-30 15:50:48 ผลสลากกินแบ่งประจำงวดที่ 30 ธันวาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 461704 เลขท้าย 3 ตัว : 853 982 535 950 เลขท้าย 2 ตัว:57
11 2014-12-27 09:44:01 หวยงวด วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 28 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 15.25 น
12 2014-12-16 15:47:17 ผลสลากกินแบ่งประจำงวดที่ 16 ธันวาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 948354 เลขท้าย 3 ตัว : 901 080 775 763 เลขท้าย 2 ตัว:90
13 2014-12-09 12:17:01 หวยงวด วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 15.25 น.
14 2014-12-01 15:46:26 ผลสลากกินแบ่งประจำงวดที่ 1 ธันวาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 480449 เลขท้าย 3 ตัว : 820 380 580 161 เลขท้าย 2 ตัว:11
15 2014-11-28 16:21:51 หวยงวด วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 15.25 น.
16 2014-11-16 15:54:42 ผลสลากกินแบ่งประจำงวดที่ 16 พฤศจิกายน 2557 รวงวัลที่ 1 : 479804 เลขท้าย 3 ตัว : 179 709 422 480 เลขท้าย 2 ตัว:25
17 2014-11-14 03:02:20 หวยงวด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เปิดรับแทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.25 น.
18 2014-11-01 16:00:43 ผลสลากกินแบ่งประจำงวดที่ 1 พฤศจิกายน 2557 รวงวัลที่ 1 : 206608 เลขท้าย 3 ตัว : 607 203 855 979 เลขท้าย 2 ตัว:44
19 2014-11-01 16:00:35 ผลสลากกินแบ่งประจำงวดที่ 1 พฤศจิกายน 2557 รวงวัลที่ 1 : 206608 เลขท้าย 3 ตัว : 607 203 855 979 เลขท้าย 2 ตัว:44
20 2014-10-27 15:18:14 หวยงวด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เปิดรับแทง วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.25 น.
21 2014-10-16 15:47:23 16 ตุลาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 656409 เลขท้าย 3 ตัว 647 910 848 784 : เลขท้าย 2 ตัว 94
22 2014-10-13 20:19:05 หวยงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 15.25 น.
23 2014-10-01 15:53:00 1 ตุลาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 375615 เลขท้าย 3 ตัว 251 086 159 520 : เลขท้าย 2 ตัว 44
24 2014-09-26 18:04:46 หวยงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 15.25 น.
25 2014-09-16 15:50:01 16 กันยายน 2557 รวงวัลที่ 1 : 772269 เลขท้าย 3 ตัว 112 342 257 790 : เลขท้าย 2 ตัว 35
26 2014-09-16 12:00:18 หวยงวดวันที่ 16 กันยายน 2556 เปิดรับแทง วันที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 15.25 น.
27 2014-09-16 12:00:15 หวยงวดวันที่ 16 กันยายน 2556 เปิดรับแทง วันที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 15.25 น.
28 2014-09-16 12:00:14 หวยงวดวันที่ 16 กันยายน 2556 เปิดรับแทง วันที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 15.25 น.
29 2014-09-01 16:02:19 1 กันยายน 2557 รวงวัลที่ 1 : 856763 เลขท้าย 3 ตัว 308 912 477 490: เลขท้าย 2 ตัว 22
30 2014-08-29 20:52:30 หวยงวดวันที่ 1 กันยายน 2557 เปิดรับแทง วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 15.25 น. ****
31 2014-08-16 15:56:48 16 สิงหาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 662842 เลขท้าย 3 ตัว 639 912 187 633 : เลขท้าย 2 ตัว 91
32 2014-08-12 13:58:36 หวยงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 15.25 น. ****
33 2014-08-01 15:55:12 1 สิงหาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 766391 เลขท้าย 3 ตัว 349 576 623 637: เลขท้าย 2 ตัว 82
34 2014-07-28 17:08:21 หวยงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 30 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 15.25 น. ****
35 2014-07-16 15:53:15 16 กรกฎาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 468728 เลขท้าย 3 ตัว 104 944 117 205 : เลขท้าย 2 ตัว 45
36 2014-07-13 19:51:03 หวยงวด วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.25 น.****
37 2014-07-01 15:55:02 หวยงวด วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 378477 เลขท้าย 3 ตัว 441 123 864 271: เลขท้าย 2 ตัว 39
38 2014-06-29 01:33:50 หวยงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.25 น. ****
39 2014-06-16 15:53:27 หวยงวด วันที่ 16 มิถุนายน 2557 รวงวัลที่ 1 : 679920 เลขท้าย 3 ตัว 158 140 639 576: เลขท้าย 2 ตัว 95
40 2014-06-15 23:50:32 หวยงวด วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ปิดรับแทง วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 15.25 น.
41 2014-06-01 15:56:44 หวยงวด วันที่ 1 มิถุนายน 2557 รวงวัลที่ 1 : 781198 เลขท้าย 3 ตัว 636 409 324 160 : เลขท้าย 2 ตัว 18
42 2014-05-28 16:02:45 หวยงวด วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เปิดรับแทงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 15.25 น.
43 2014-05-16 15:54:14 หวยงวด วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 087523 เลขท้าย 3 ตัว 150 505 112 246 : เลขท้าย 2 ตัว 20
44 2014-05-12 17:13:30 หวยงวด วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.25 น.****
45 2014-05-12 17:12:47 หวยงวด วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.25 น.****
46 2014-05-02 15:58:35 หวยงวด วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 103297 เลขท้าย 3 ตัว 797 158 673 143 : เลขท้าย 2 ตัว 52
47 2014-04-30 07:51:51 หวยงวด วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เปิดรับแทงวันที่ 30 เมษายน เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.25 น. *******
48 2014-04-16 15:54:24 หวยงวด วันที่ 16 เมษษยน 2557 รวงวัลที่ 1 : 153406 เลขท้าย 3 ตัว 344 013 355 634 : เลขท้าย 2 ตัว 26
49 2014-04-14 08:04:57 หวยงวด วันที่ 16 เมษายน 2557 เปิดรับแทง วันที่ 14 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 เมษายน 2557 เวลา 15.25 น. ****
50 2014-04-01 15:57:57 หวยงวด วันที่ 1 เมษษยน 2557 รวงวัลที่ 1 : 028866 เลขท้าย 3 ตัว 186 835 938 499: เลขท้าย 2 ตัว 95
51 2014-04-01 15:57:13 หวยงวด วันที่ 1 เมษษยน 2557 รวงวัลที่ 1 : 028866 เลขท้าย 3 ตัว 186 835 938 499: เลขท้าย 2 ตัว 95
52 2014-03-27 18:40:43 หวยงวด วันที่ 1 เมษายน 2557 เปิดรับแทง วันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 15.25 น. ****
53 2014-03-16 15:51:50 หวยงวด วันที่ 16 มีนาคม 2557รวงวัลที่ 1 : 531404 เลขท้าย 3 ตัว 305 904 250 400: เลขท้าย 2 ตัว 79
54 2014-03-13 15:02:43 หวยงวด วันที่ 16 มีนาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 15.25 น.*****
55 2014-03-01 15:52:40 หวยงวด วันที่ 1 มีนาคม 2557รวงวัลที่ 1 : 906318 เลขท้าย 3 ตัว 116 537 753 798: เลขท้าย 2 ตัว 35
56 2014-02-26 00:29:08 หวยงวดวันที่ 1 มีนาคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 15.25 น. *****
57 2014-02-12 16:45:49 หวยงาดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดรับแทง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.25 น.
58 2014-02-01 15:47:47 หวยงวด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557รวงวัลที่ 1 : 180149 เลขท้าย 3 ตัว 406 888 492 976: เลขท้าย 2 ตัว 95
59 2014-01-29 19:43:24 หวยงวด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดรับแทงวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.15 น. ****
60 2014-01-16 15:52:04 หวยงวด วันที่ 16 มกราคม 2557รวงวัลที่ 1 : 306902 เลขท้าย 3 ตัว 242 077 149 510 : เลขท้าย 2 ตัว 52
61 2014-01-11 20:40:56 หวยงวดวันที่ 16 มกราคม 2557 เปิดรับแทง วันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 15.25 น. ****
62 2013-12-30 15:54:15 หวยงวด วันที่ 30 ธันวาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 561072 เลขท้าย 3 ตัว 513 750 503 275 : เลขท้าย 2 ตัว 48
63 2013-12-25 15:30:48 หวยงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 28 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 30 ธันวาคม 2556 เวลา 15.25 น. ***
64 2013-12-16 15:52:39 หวยงวด วันที่ 16 ธันวาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 341767 เลขท้าย 3 ตัว 826 228 111 742 : เลขท้าย 2 ตัว 79
65 2013-12-13 12:49:40 หวยงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เปิดรับแทงวันที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 15.25 น.****
66 2013-12-01 15:51:21 หวยงวด วันที่ 1 ธันวาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 168795 เลขท้าย 3 ตัว 734 766 074 980: เลขท้าย 2 ตัว 27
67 2013-11-26 20:44:42 หวยงาดวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 15.25 น.****
68 2013-11-16 15:52:08 หวยงวด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 รวงวัลที่ 1 : 806925 เลขท้าย 3 ตัว 672 069 304 753 : เลขท้าย 2ตัว 28
69 2013-11-13 21:58:30 หวยงวด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เปิดรับแทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.15 น. ***
70 2013-11-01 15:47:50 หวยงวด วันที่ 1พฤศจิกายน 2556 รวงวัลที่ 1 : 739804 เลขท้าย 3 ตัว 502 020 256 173 : เลขท้าย 2ตัว 47
71 2013-10-25 22:12:55 หวยงวด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เปิดรับแทงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.15 น.*****
72 2013-10-16 15:49:30 หวยงวด วันที่ 16 ตุลาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 963289 เลขท้าย 3 ตัว : 876 529 952 402 เลขท้าย 2 ตัว 60
73 2013-10-13 00:02:25 หวยงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เปิดรับแทงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 15.15 น.****
74 2013-10-01 15:50:38 หวยงวด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 647882 เลขท้าย 3 ตัว : 576 324 650 028 เลขท้าย 2 ตัว 14
75 2013-09-26 17:34:30 หวยงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปิดรับแทงวันที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 15.15 น.
76 2013-09-26 17:30:29 หวยงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปิดรับแทงวันที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 15.15 น.
77 2013-09-16 15:57:56 หวยงวด วันที่ 16 กันยายน 2556 รวงวัลที่ 1 : 562684 เลขท้าย 3 ตัว : 056 754 574 235 เลขท้าย 2 ตัว 63
78 2013-09-13 13:46:44 หวยงวดวันที่ 16 กันยายน 2556 เปิดรับแทง วันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 15.15 น.
79 2013-09-01 15:50:49 หวยงวด วันที่ 1 กันยายน 2556 รวงวัลที่ 1 : 548123 เลขท้าย 3 ตัว : 281 570 800 045 เลขท้าย 2 ตัว 05
80 2013-08-28 12:51:38 หวยงวด วันที่ 1กันยายน 2556 เปิดรับแทง วันที่ 30 สิงหาคม เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 15.15 น. ******
81 2013-08-16 15:48:08 หวยงวด วันที่ 16 สิงหาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 321327 เลขท้าย 3 ตัว : 417 945 448 201 เลขท้าย 2 ตัว 20
82 2013-08-12 09:49:20 หวยงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 15.15 น. .****
83 2013-08-01 15:52:31 หวยงวด วันที่ 1 สิงหาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 356435 เลขท้าย 3 ตัว : 880 451 718 329 เลขท้าย 2 ตัว 82
84 2013-07-26 09:23:06 หวยงวด วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 15.15 น. ******
85 2013-07-16 15:54:36 หวยงวด วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 566996 เลขท้าย 3 ตัว : 352 210 584 526 เลขท้าย 2 ตัว 86
86 2013-07-12 10:17:55 หวยงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เปิดรับแทงวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.15 น. *****
87 2013-07-01 15:54:21 หวยงวด วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 646905 เลขท้าย 3 ตัว : 903 075 049 284 เลขท้าย 2 ตัว 51
88 2013-06-29 08:58:26 หวยงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปิดรับแทงวันที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 9 .00 น.ปิดรับแทงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.15 น. ********
89 2013-06-16 15:56:29 หวยงวด วันที่ 16 มิถุนายน 2556 รวงวัลที่ 1 : 289673 เลขท้าย 3 ตัว : 390 098 114 502 เลขท้าย 2 ตัว 69
90 2013-06-11 14:13:48 หวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2556 เปิดรับแทงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 15.15 น.
91 2013-06-11 14:13:45 หวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2556 เปิดรับแทงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 15.15 น.
92 2013-06-01 15:56:03 หวยงวด วันที่ 1 มิถุนายน 2556 รวงวัลที่ 1 : 93489 เลขท้าย 3 ตัว : 713 716 768 480 เลขท้าย 2 ตัว 90
93 2013-05-30 06:14:34 หวยงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2556 เปิดรับแทงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 15.15 น. *********
94 2013-05-16 15:54:44 หวยงวด วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 687125 เลขท้าย 3 ตัว : 034 261 390 945 เลขท้าย 2 ตัว 56
95 2013-05-06 16:34:11 หวยงวด วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.15 น.******
96 2013-05-02 15:55:57 หวยงวด วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 603458 เลขท้าย 3 ตัว : 272 830 516 359 เลขท้าย 2 ตัว 07
97 2013-05-02 15:55:40 หวยงวด วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 รวงวัลที่ 1 : 603458 เลขท้าย 3 ตัว : 272 830 516 359 เลขท้าย 2 ตัว 07
98 2013-04-29 12:59:37 หวยงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น . ปิดรับแทงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.15 น. ******
99 2013-04-29 12:59:31 หวยงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น . ปิดรับแทงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.15 น. ******
100 2013-04-28 15:26:48 หวยงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น . ปิดรับแทงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.15 น. ******
101 2013-04-28 15:26:46 หวยงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น . ปิดรับแทงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.15 น. ******
102 2013-04-20 12:12:48 หวยงวด วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.15 น.*******
103 2013-04-16 15:50:20 หวยงวด วันที่ 16 เมษายน 2556 รวงวัลที่ 1 : 843846 เลขท้าย 3 ตัว : 834 862 906 828 เลขท้าย 2 ตัว 86 ********
104 2013-04-09 18:48:24 หวยงวดวันที่ 16 เมษายน 2556 เปิดรับแทงวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 19.00 น . ปิดรับแทงวันที่ 16 เมษายน เวลา 15.15 น. *******
105 2013-04-09 18:17:07 หวยงวดวันที่ 16 เมษายน 2556 เปิดรับแทงวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 20.00 น . ปิดรับแทงวันที่ 16 เมษายน เวลา 15.15 น. *******
106 2013-04-09 16:50:50 หวยงวดวันที่ 16 เมษายน 2556 เปิดรับแทงวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น . ปิดรับแทงวันที่ 16 เมษายน เวลา 15.15 น. *******
107 2013-04-09 12:19:11 หวยงวดวันที่ 16 เมษายน 2556 เปิดรับแทงวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น . ปิกรับแทงวันที่ 16 เมษายน เวลา 15.15 น. *******
108 2013-04-08 19:37:09 หวยงวดวันที่ 16 เมษายน 2556 เปิดรับแทงวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 12.00 น . ปิกรับแทงวันที่ 16 เมษายน เวลา 15.15 น. *******
109 2013-04-01 15:57:44 หวยงวดวันที่ 1 เมษายน 2556 รางวัลที่ 1 : 571688 เลขท้าย 3 ตัว : 430 725 170 670 เลขท้าย 2 ตัว: 53 ******
110 2013-03-26 16:56:36 หวยงวด วันที่ 1 เมษายน 2556 เปิดรับแทง วันที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 15.15 น. ******
111 2013-03-16 20:24:39 หวยงวดวันที่ 16 มีนาคม 2556 รางวัลที่ 1 : 968433 เลขท้าย 3 ตัว : 860 959 175 529 เลขท้าย 2 ตัว: 52******
112 2013-03-16 15:55:12 หวยงวดวันที่ 16 มีนาคม 2556 รางวัลที่ 1 : 968433 เลขท้าย 3 ตัว : 860 959 175 529 เลขท้าย 2 ตัว: 33
113 2013-03-12 11:46:56 หวยงวดวันที่ 16 มีนาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 15.15 น. *****
114 2013-03-01 15:55:31 หวยงวดวันที่ 1 มีนาคม 2556 รางวัลที่ 1 : 976241 เลขท้าย 3 ตัว : 972 721 133 775 เลขท้าย 2 ตัว: 37
115 2013-02-26 10:17:07 หวยงวด วันที่ 1 มีนาคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 15.15 น. *******
116 2013-02-16 15:51:27 หวยงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 รางวัลที่ 1 : 368257 เลขท้าย 3 ตัว : 657 708 109 386 เลขท้าย 2 ตัว: 09
117 2013-02-16 15:51:24 หวยงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 รางวัลที่ 1 : 368257 เลขท้าย 3 ตัว : 657 708 109 386 เลขท้าย 2 ตัว: 09
118 2013-02-16 15:50:13 หวยงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 รางวัลที่ 1 : 565566 เลขท้าย 3 ตัว : 657 109 708 386 เลขท้าย 2 ตัว: 09
119 2013-02-07 15:29:55 16 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดรับแทง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.15 น. ****
120 2013-02-01 16:05:40 หวยงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 รางวัลที่ 1 : 56566 เลขท้าย 3 ตัว : 452 695 641 782 เลขท้าย 2 ตัว: 66
121 2013-01-29 23:05:08 หวยงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดรับแทง วันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.15 น. ****
122 2013-01-29 23:05:04 หวยงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดรับแทง วันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.15 น. ****
123 2013-01-29 23:04:48 หวยงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดรับแทง วันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.15 น. ****
124 2013-01-16 15:51:25 หวยงวดวันที่ 16 มกราคม 2556 รางวัลที่ 1 : 820981 เลขท้าย 3 ตัว : 555 196 374 334 เลขท้าย 2 ตัว: 08
125 2013-01-16 15:49:23 หวยงวดวันที่ 16 มกราคม 2555 รางวัลที่ 1 : 820981 เลขท้าย 3 ตัว : 555 196 374 334 เลขท้าย 2 ตัว: 08
126 2013-01-13 11:56:35 หวยงวดวันที่ 16 มกราคม 2556 เปิดรับแทง วันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 15.15 น. ******
127 2012-12-30 15:51:09 หวยงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2555 รางวัลที่ 1 : 302358 เลขท้าย 3 ตัว : 589 864 126 832 เลขท้าย 2 ตัว: 00
128 2012-12-26 14:01:54 หวยงวด วันที่ 30 ธันวาคม 2555 เปิดรับแทง วันที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 30 ธันวาคม 2555 เวลา 15.15 น. *****
129 2012-12-16 15:48:59 หวยงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2555 รางวัลที่ 1 : 529524 เลขท้าย 3 ตัว : 734 745 778 008 เลขท้าย 2 ตัว: 72
130 2012-12-10 16:13:20 หวยงวด วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เปิดรับแทง วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 15.15 น.*******
131 2012-12-10 16:12:12 หวยงวด วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เปิดรับแทง วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 15.15 น.*******
132 2012-12-01 15:47:35 หวยงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2555 รางวัลที่ 1 : 110443 เลขท้าย 3 ตัว : 434 553 489 303 เลขท้าย 2 ตัว: 43
133 2012-11-19 11:36:43 หวยงวด วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เปิดรับแทง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 15.15 น. ********
134 2012-11-19 11:36:40 หวยงวด วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เปิดรับแทง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 15.15 น. ********
135 2012-11-19 11:36:32 หวยงวด วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เปิดรับแทง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 15.15 น. ********
136 2012-11-19 11:36:25 หวยงวด วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เปิดรับแทง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 15.15 น. ********
137 2012-11-16 15:49:20 หวยงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 รางวัลที่ 1 : 639500 เลขท้าย 3 ตัว : 576 560 804 627 เลขท้าย 2 ตัว: 15
138 2012-11-14 01:13:07 หวยงวด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เปิดรับแทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.15 น.*******
139 2012-11-01 15:47:46 หวยงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 รางวัลที่ 1 : 524694 เลขท้าย 3 ตัว : 217 188 285 338 เลขท้าย 2 ตัว: 63
140 2012-10-25 15:36:20 หวยงวด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เปิดรับแทง วันที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.15 น.******
141 2012-10-16 15:47:07 หวยงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2555 รางวัลที่ 1 : 281343 เลขท้าย 3 ตัว : 152 089 396 868 เลขท้าย 2 ตัว: 28
142 2012-10-09 15:58:38 หวยงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เปิดรับแทง วันที่ 14 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 15.15 น.
143 2012-10-01 15:51:38 หวยงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2555 รางวัลที่ 1 : 124025 เลขท้าย 3 ตัว : 940 554 291 873 เลขท้าย 2 ตัว: 58
144 2012-09-26 17:05:23 หวยงวด วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปิดรับแทง วันที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 15.15 น.*******
145 2012-09-16 15:45:34 หวยงวดวันที่ 16 กันยายน 2555 รางวัลที่ 1 : 540143 เลขท้าย 3 ตัว : 242 752 123 770 เลขท้าย 2 ตัว: 79
146 2012-09-11 14:11:40 หวยงวดวันที่ 16 กันยายน 2555 เปิดรับแทง วันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 กันยายน 2555 เวลา 15.15 น. *******
147 2012-09-01 15:48:14 หวยงวดวันที่ 1 กันยายน 2555 รางวัลที่ 1 : 329997 เลขท้าย 3 ตัว : 736 598 148 639 เลขท้าย 2 ตัว: 07
148 2012-08-27 13:15:26 หวยงวด วันที่ 1 กันยายน 2555 เปิดรับแทง วันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 15.15 น.
149 2012-08-16 15:51:19 หวยงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2555 รางวัลที่ 1 : 683877 เลขท้าย 3 ตัว : 032 612 775 730 เลขท้าย 2 ตัว: 28
150 2012-08-10 13:34:16 หวยงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เปิดรับแทง วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 15.15 น. *******
151 2012-08-01 15:51:09 หวยงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2555 รางวัลที่ 1 : 895590 เลขท้าย 3 ตัว : 820 599 796 745 เลขท้าย 2 ตัว: 50
152 2012-07-26 13:40:20 หวยงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เปิดรับแทง วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 15.15 น. ******
153 2012-07-16 15:50:32 หวยงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 รางวัลที่ 1 : 904050 เลขท้าย 3 ตัว : 897 224 159 042 เลขท้าย 2 ตัว: 11
154 2012-07-09 09:04:22 หวยงวด วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เปิดรับแทงวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.15 น. *******
155 2012-07-01 15:46:39 หวยงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 รางวัลที่ 1 : 915900 เลขท้าย 3 ตัว : 715 656 530 611 เลขท้าย 2 ตัว: 60
156 2012-06-27 12:43:47 หวยงวดวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 เปิดรับแทงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 เวลา 15.15 น. *****
157 2012-06-16 15:53:13 หวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2555 รางวัลที่ 1 : 159373 เลขท้าย 3 ตัว : 238 790 479 547 เลขท้าย 2 ตัว: 51
158 2012-06-12 15:53:03 หวยงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2555 เปิดรับแทงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 15.15 น.
159 2012-06-01 15:49:33 หวยงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2555 รางวัลที่ 1 : 882727 เลขท้าย 3 ตัว : 606 576 895 399 เลขท้าย 2 ตัว: 38
160 2012-05-27 10:24:56 หวยงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เปิดรับแทงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 15.15 น.
161 2012-05-16 15:49:57 หวยงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 รางวัลที่ 1 : 814418 เลขท้าย 3 ตัว : 504 309 902 101 เลขท้าย 2 ตัว: 31
162 2012-05-11 06:15:45 หวยงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เปิดรับแทงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.15 น.
163 2012-05-02 15:46:25 หวยงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 รางวัลที่ 1 : 889501 เลขท้าย 3 ตัว : 589 597 426 468 เลขท้าย 2 ตัว: 29
164 2012-04-26 10:40:06 หวยงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เปิดรับแทงวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.15 น.
165 2012-04-26 10:40:01 หวยงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เปิดรับแทงวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.15 น.
166 2012-04-16 15:47:20 หวยงวดวันที่ 16 เมษายน 2555 รางวัลที่ 1 : 583470 เลขท้าย 3 ตัว : 216 088 722 754 เลขท้าย 2 ตัว: 62
167 2012-04-11 03:27:49 หวยงวดวันที่ 16 เมษายน 2555 เปิดรับแทงวันที่ 14 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 เมษายน 2555 เวลา 15.15 น.
168 2012-04-01 15:49:22 หวยงวดวันที่ 1 เมษายน 2555 รางวัลที่ 1 : 257562 เลขท้าย 3 ตัว : 581 074 616 332 เลขท้าย 2 ตัว: 69
169 2012-03-25 15:47:32 หวยงวดวันที่ 1 เมษายน 2555 เปิดรับแทงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 เมษายน 2555 เวลา 15.15 น.
170 2012-03-16 16:45:19 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด วันที่ 16 มีนาคม 2555 รางวัลที่ 1: 607064 เลขท้าย 3 ตัว : 606 333 573 350 เลขท้าย 2 ตัว : 08 ......******.....
171 2012-03-05 15:36:58 เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มีนาคม 2555 ทางเว็ปจะยกเลิกการแทง 19 ประตู // หวยงวดวันที่ 16 มีนาคม 2555 เปิดรับแทง 14 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 15.15 น. *******
172 2012-03-02 07:27:10 หวยงวดวันที่ 1 มีนาคม 2555 รางวัลที่ 1 :22518 เลขท้าย 3 ตัว : 295 135 711 199 เลขท้าย 2 ตัว: 79 *******
173 2012-03-02 07:27:02 หวยงวดวันที่ 1 มีนาคม 2555 รางวัลที่ 1 :22518 เลขท้าย 3 ตัว : 295 135 711 199 เลขท้าย 2 ตัว: 79 *******
174 2012-02-28 10:51:26 หวยงวดวันที่ 1 มีนาคม 2555 เปิดรับแทงตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 15.15 น.**************
175 2012-02-28 10:49:28 หวยงวดวันที่ 1 มีนาคม 2555 เปิดรับแทงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 15.15 น.************** คำวิ่งใหม่
176 2012-02-23 09:05:13 หวยงวดวันที่ 1 มีนาคม 2555 เปิดรับแทงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 15.15 น.**************
177 2012-02-16 18:25:39 เรียนท่านสมาชิก ขณะนี้ทางเวปได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสามารถเข้ามาเช็คยอด พนันได้-เสีย ได้ตามปกติแล้วค่ะ
178 2012-02-16 18:25:20 เรียนท่านสมาชิก ขณะนี้ทางเวปได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสามารถเข้ามาเช็คยอด พนันได้-เสีย ได้ตามปกติแล้วค่ะ
179 2012-02-16 18:01:09 (ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากทางเวปประมวลผลได้-เสีย ยังไม่เสร็จ ท่านสมาชิกสามารถเข้ามาเช็คยอดภายหลังเวลา 19.00 น.)ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 รางวัลที่ 1: 648684 เลขท้าย 3 ตัว : 906 214 111 420 เลขท้าย 2 ตัว : 18 ......******.....
180 2012-02-16 15:56:56 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 รางวัลที่ 1: 648684 เลขท้าย 3 ตัว : 906 214 111 420 เลขท้าย 2 ตัว : 18 ......******.....
181 2012-02-16 15:55:38 ผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 รางวัลที่ 1: 648684 เลขท้าย 3 ตัว : 906 214 111 420 เลขท้าย 2 ตัว : 18 ......******.....
182 2012-02-12 17:10:27 หวยงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เปิดรับแทงวันที่ 14 กมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.15 น.**************
183 2012-02-07 11:24:49 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เปิดรับแทง 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.00น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.15 น. ......*******
184 2012-02-01 16:06:10 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 รางวัลที่ 1 : 320605 เลขท้าย 3 ตัว :749 426 498 598 เลขท้าย 2 ตัว : 32 *******
185 2012-02-01 16:06:00 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 รางวัลที่ 1 : 320605 เลขท้าย 3 ตัว :749 426 498 598 เลขท้าย 2 ตัว : 32 *******
186 2012-01-25 17:21:46 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เปิดรับแทงวันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.15 น. ******
187 2012-01-16 15:51:13 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2555 รางวัลที่1 451445 เลขท้าย3ตัว 328 150 941 639 เลขท้าย2ตัว 81 ..............
188 2012-01-16 12:59:59 หมายเลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 114 141 411 438 555 611 905 984 3ตัวโต๊ด 905 2ตัวบน 11 14 16 55 84 2ตัวล่าง 11 16 55 ****
189 2012-01-16 12:59:38 หมายเลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 114 141 411 438 555 611 905 984 3ตัวโต๊ด 905 2ตัวบน 11 14 16 55 84 2ตัวล่าง 11 16 55 ****
190 2012-01-16 12:59:34 หมายเลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 114 141 411 438 555 611 905 984 3ตัวโต๊ด 905 2ตัวบน 11 14 16 55 84 2ตัวล่าง 11 16 55 ****
191 2012-01-16 12:59:27 หมายเลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 114 141 411 438 555 611 905 984 3ตัวโต๊ด 905 2ตัวบน 11 14 16 55 84 2ตัวล่าง 11 16 55
192 2012-01-16 11:53:37 หมายเลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 611 905 2ตัวบน 16 2ตัวล่าง 16 คำวิ่งใหม่ คำวิ่งใหม่ คำวิ่งใหม่
193 2012-01-16 11:34:50 หมายเลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 611 2ตัวบน 16 2ตัวล่าง 16 คำวิ่งใหม่ คำวิ่งใหม่
194 2012-01-16 11:25:37 หมายเลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 114 141 611 2ตัวบน 16 2ตัวล่าง 16 คำวิ่งใหม่
195 2012-01-16 11:25:30 หมายเลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 114 141 611 2ตัวบน 16 2ตัวล่าง 16 คำวิ่งใหม่
196 2012-01-16 11:25:08 หมายเลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 114 141 611 2ตัวบน 16 2ตัวล่าง 16 คำวิ่งใหม่
197 2012-01-16 11:23:48 หมายเลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 114 141 611 2ตัวบน 16 2ตัวล่าง 16
198 2012-01-10 13:55:40 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2555 เปิดรับแทง 14 มกราคม 2555 เวลา 12.00น. ปิดรับแทง 16 มกราคม 2555 เวลา 15.15น.****
199 2011-12-30 15:57:29 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2554 รางวัลที่1 506402 เลขท้าย3ตัว 168 026 541 597 เลขท้าย2ตัว 65 ..............
200 2011-12-30 15:57:22 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2554 รางวัลที่1 506402 เลขท้าย3ตัว 168 026 541 597 เลขท้าย2ตัว 65 ..............
201 2011-12-30 11:55:20 เลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 710 011 012 114 141 411 555 784 901 984 111 3ตัวโต๊ด 411 2ตัวบน 11 14 41 44 55 84 2ตัวล่าง 11 14 44 55 ...
202 2011-12-30 11:55:15 เลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 710 011 012 114 141 411 555 784 901 984 111 3ตัวโต๊ด 411 2ตัวบน 11 14 41 44 55 84 2ตัวล่าง 11 14 44 55 ...
203 2011-12-30 11:52:14 เลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 710 011 012 114 141 411 555 784 901 984 111 3ตัวโต๊ด 411 2ตัวบน 11 14 41 44 55 84 2ตัวล่าง 11 14 44 55 ... คำวิ่งใหม่ คำวิ่งใหม่
204 2011-12-30 11:52:05 ลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 710 011 012 114 141 411 555 784 901 984 111 3ตัวโต๊ด 411 2ตัวบน 11 14 41 44 55 84 2ตัวล่าง 11 14 44 55 ... คำวิ่งใหม่ คำวิ่งใหม่
205 2011-12-29 15:38:27 เลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 011 012 114 141 411 555 784 901 984 111 3ตัวโต๊ด 411 2ตัวบน 11 14 41 44 55 84 2ตัวล่าง 11 14 44 55 ... คำวิ่งใหม่
206 2011-12-29 15:38:22 เลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 011 012 114 141 411 555 784 901 984 111 3ตัวโต๊ด 411 2ตัวบน 11 14 41 44 55 84 2ตัวล่าง 11 14 44 55 ... คำวิ่งใหม่
207 2011-12-29 15:21:30 เลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 011 012 114 141 411 555 784 901 984 3ตัวโต๊ด 411 2ตัวบน 11 14 41 44 55 84 2ตัวล่าง 11 14 44 55 ...
208 2011-12-29 15:18:07 เลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 011 012 114 141 411 555 784 901 984 3ตัวโต๊ด 411 2ตัวบน 11 14 41 44 55 84 2ตัวล่าง 11 14 44 55 ...
209 2011-12-29 11:55:31 เลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 011 012 114 141 411 555 784 901 984 3ตัวโต๊ด 411 2ตัวบน 11 14 41 44 55 84 2ตัวล่าง 11 14 44 55 คำวิ่งใหม่
210 2011-12-29 11:55:25 เลขเต็มที่ปิดรับแทง 3ตัวบน 011 012 114 141 411 555 784 901 984 3ตัวโต๊ด 411 2ตัวบน 11 14 41 44 55 84 2ตัวล่าง 11 14 44 55 คำวิ่งใหม่
211 2011-12-29 11:50:53 เลขเต็มที่ไม่เปิดรับแทงแล้ว 3ตัวบน 011 012 114 141 411 555 784 901 984 3ตัวโต๊ด 411 2ตัวบน 11 14 41 44 55 84 2ตัวล่าง 11 14 44 55
212 2011-12-26 20:39:53 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ทางเว็ปได้ขยายเวลาเปิดรับแทงจาก วันที่ 29 ธ้นวาคม 2554 มาเป็น วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00น. ปิดรับแทง วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 15.15 น.******
213 2011-12-26 14:02:49 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ทางเว็ปได้ขยายเวลาเปิดรับแทงจาก วันที่ 29 ธ้นวาคม 2554 มาเป็น วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00น. ปิดรับแทง วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 15.15 น.******
214 2011-12-22 02:58:04 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ทางเว็ปได้ขยายเวลาเปิดรับแทงจาก วันที่ 29 ธ้นวาคม 2554 มาเป็น วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00น. ปิดรับแทง วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 15.15 น.******
215 2011-12-22 02:55:00 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ทางเว็บได้ขยายเวลาเปิดรับแทงจากวันที่ 29 ธ้นวาคม 2554 มาเป็นวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00น. ปิดรับแทงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 15.15 น.******
216 2011-12-19 23:30:57 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 29 ธ้นวาคม 2554 เวลา 12.00น. ปิดรับแทงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 15.15 น.******
217 2011-12-16 16:04:01 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 16 ธันวาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 884178 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 784 235 651 295 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 21..******
218 2011-12-11 16:09:01 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 16 ธันวาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00น. ปิดรับแทงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 15.15น.******
219 2011-12-01 16:05:21 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 408147 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 922 253 857 739 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 02 ******
220 2011-11-30 15:25:13 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เปิดรับแทง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.00น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 15.15น.******
221 2011-11-30 15:13:40 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เปิดรับแทง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.00น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 15.15น.******
222 2011-11-25 11:50:07 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เปิดรับแทง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.00น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00น.******
223 2011-11-16 16:02:36 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 รางวัลที่ 1 : 997777 เลขท้าย 3 ตัว : 425 551 406 993 เลขท้าย 2 ตัว : 57 ******
224 2011-11-16 14:39:46 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเวลาปิดรับแทงจาก 15.00 เป็น 15.15 นาที **** คำวิ่งใหม่
225 2011-11-16 14:39:37 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเวลาปิดรับแทงจาก 15.00 เป็น 15.15 นาที **** คำวิ่งใหม่
226 2011-11-16 14:36:03 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเวลาปิดรับแทงเวลา 15.15 นาที ****
227 2011-11-11 20:53:06 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. *******
228 2011-11-01 17:15:25 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 รางวัลที่ 1 : 805540 เลขท้าย 3 ตัว 771 380 065 221 เลขท้าย 2 ตัว 54 *******
229 2011-10-23 14:29:04 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 12.00น. ปิดรับแทงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00น.*****Call Center 08-4320-0023*******
230 2011-10-16 16:01:25 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2554 รางวัลที่1:955756 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว :991 057 329 507 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว :83 ******Call Center 08-4320-0023*******
231 2011-10-16 15:59:44 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2554 รางวัลที่1:955756 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว :991 057 329 507 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว :83 ******Call Center 08-4320-0023*******
232 2011-10-10 12:26:20 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 ตุลาคม 2554 เวลา 12.00น.ปิดรับแทงวันที่ 16 ตุลาคม 2554 เวลา 15.00น.******Call Center 08-4320-0023*******
233 2011-10-10 12:25:45 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 ตุลาคม 2554 เวลา 12.00น.ปิดรับแทงวันที่ 16 ตุลาคม 2554 เวลา 15.00น.******Call Center 08-4320-0023*******
234 2011-10-01 16:03:56 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2554 รางวัลที่ 1 511052 เลขท้าย 3 ตัว 957 104 189 499 เลขท้าย 2 ตัว 15******Call Center 08-4320-0023*******
235 2011-09-25 15:40:20 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เปิดรับแทง วันที่ 30 กันยายน เวลา 12.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ตุลาคม เวลา 15.00 น.******Call Center 08-4320-0023*******
236 2011-09-16 15:48:28 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2554 รางวัลที่ 1 : 731198 เลขท้าย 3 ตัว 384 645 812 589 เลขท้าย 2 ตัว 28 ******Call Center 08-4320-0023*******
237 2011-09-12 18:52:28 สลากกินเเบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2554 เปิดรับแทงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 12:00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 15:00 น. ******Call Center 08-4320-0023*******
238 2011-09-10 15:19:40 สลากกินเเบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2554 เปิดรับแทงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา12:00 น. ปิดรับแทง วันที่16 กันยายน 2554 เวลา15:00 น. ******Call Center 08-4320-0023*******
239 2011-09-10 14:58:32 สลากกินเเบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2554 เปิดรับแทงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา12:00 น. ปิดรับแทง วันที่16 กันยายน 2554 15:00 น. ******
240 2011-09-10 14:58:22 สลากกินเเบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2554 เปิดรับแทงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา12:00 น. ปิดรับแทง วันที่16 กันยายน 2554 15:00 น. ******
241 2011-09-10 14:56:10 งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2554 เปิดรับแทง วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 08-4320-0023****
242 2011-09-10 14:55:30 งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2554 เปิดรับแทง วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 08-4320-0023****
243 2011-09-10 14:55:27 งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2554 เปิดรับแทง วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 08-4320-0023****
244 2011-09-10 14:54:54 งวดวันที่ 16 กันยายน 2554 เปิดรับแทง วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 16 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 08-4320-0023****
245 2011-09-01 15:47:07 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2554 รางวัลที่ 1 : 724533 เลขท้าย 3 ตัว 847 021 533 821 เลขท้าย 2 ตัว 85 ***** Call Center 08-4320-0023****
246 2011-08-29 23:15:49 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กันยายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 08-4320-0023****
247 2011-08-29 23:15:47 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กันยายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 08-4320-0023****
248 2011-08-29 22:41:42 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กันยายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****
249 2011-08-27 12:14:07 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****
250 2011-08-27 12:13:51 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****
251 2011-08-27 12:13:14 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****
252 2011-08-26 18:30:38 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
253 2011-08-26 18:18:21 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
254 2011-08-26 18:16:35 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 สิงหาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 536960 เลขท้าย 3 ตัว 814 345 074 005 เลขท้าย 2 ตัว 62 ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
255 2011-08-16 15:47:56 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 สิงหาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 536960 เลขท้าย 3 ตัว 814 345 074 005 เลขท้าย 2 ตัว 62 ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
256 2011-08-15 20:13:05 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 สิงหาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.ปิดรับแทงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
257 2011-08-15 19:35:07 ***เนื่องจากมีการย้าย Server ชั่วคราว จะทำการเปิดหน้าเล่นอีกภายใน 3 ชั่วโมง*** สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 สิงหาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.ปิดรับแทงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
258 2011-08-13 22:40:36 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 สิงหาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 น.ปิดรับแทงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
259 2011-08-01 15:46:08 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สิงหาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 218756 เลขท้าย 3 ตัว 703 583 660 221 เลขท้าย 2 ตัว 12 ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
260 2011-07-29 11:46:40 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
261 2011-07-16 15:56:42 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กรกฎาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 116556 เลขท้าย 3 ตัว 227 052 534 609 เลขท้าย 2 ตัว 12 ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
262 2011-07-12 16:46:12 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 กรกฏาคม 2554 เวลา 12:00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กรกฏาคม 2554 เวลา 15:00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
263 2011-07-12 16:45:59 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 กรกฏาคม 2554 เวลา 12:00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กรกฏาคม 2554 เวลา 15:00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
264 2011-07-12 16:45:42 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 กรกฏาคม 2554 เวลา 12:00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กรกฏาคม 2554 เวลา 15:00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
265 2011-07-12 16:45:34 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 กรกฏาคม 2554 เวลา 12:00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กรกฏาคม 2554 เวลา 15:00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้การใช้งานล่าช้า) ...
266 2011-07-01 15:54:38 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กรกฎาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 622953 เลขท้าย 3 ตัว 390 160 780 463 เลขท้าย 2 ตัว 51 ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมาก) ...
267 2011-07-01 15:46:01 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กรกฎาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 622953 เลขท้าย 3 ตัว 390 169 780 463 เลขท้าย 2 ตัว 51 ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เล่นเข้าเล่นเป็นจำนวนมาก) ...
268 2011-06-29 13:19:32 ฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00 น.ปิดรับแทงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา) ...
269 2011-06-16 15:48:03 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2554 รางวัลที่ 1 : 351276 เลขท้าย 3 ตัว 486 167 162 582 เลขท้าย 2 ตัว 88 ***** CallCenter 08-4320-0023*****ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา) ...
270 2011-06-13 12:00:27 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา) ...
271 2011-06-01 15:48:49 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2554 รางวัลที่ 1 : 562370 เลขท้าย 3 ตัว 656 346 801 556 เลขท้าย 2 ตัว 46 ***** CallCenter 08-4320-0023*****ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา) ...
272 2011-05-30 10:06:06 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา)
273 2011-05-30 10:05:50 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา)
274 2011-05-16 15:48:17 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 406417 เลขท้าย 3 ตัว 700 044 071 889 เลขท้าย 2 ตัว 05 ***** CallCenter 08-4320-0023*****ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา)
275 2011-05-13 12:07:15 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.00 น.***** CallCenter 08-4320-0023*****ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา)
276 2011-05-02 15:55:35 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 054136 เลขท้าย 3 ตัว 421 945 133 524 เลขท้าย 2 ตัว 85 ***** CallCenter 08-4320-0023*****ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา)
277 2011-04-25 16:53:02 สลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา)
278 2011-04-16 15:57:24 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2554 รางวัลที่ 1 : 825988 เลขท้าย 3 ตัว 263 213 397 593 เลขท้าย 2 ตัว 44 ***** CallCenter 08-4320-0023*****ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา)
279 2011-04-16 15:53:31 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2554 รางวัลที่ 1 : 825988 เลขท้าย 3 ตัว 263 213 397 593 เลขท้าย 2 ตัว 44 ***** CallCenter 08-4320-0023***** อีกช่องทางเข้าเวป ### www4.lovelotto.net ### agent4.lovelotto.net ### (ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา)
280 2011-04-11 10:10:22 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 เมษายน 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023***** อีกช่องทางเข้าเวป ### www4.lovelotto.net ### agent4.lovelotto.net ### (ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา)
281 2011-04-05 18:12:10 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2554 รางวัลที่ 1 : 814931 เลขท้าย 3 ตัว 723 584 040 036 เลขท้าย 2 ตัว 01 ***** CallCenter 08-4320-0023***** อีกช่องทางเข้าเวป ### www4.lovelotto.net ### agent4.lovelotto.net ### (ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง อาจช้าบ้างเป็นบางเวลา)
282 2011-04-01 15:48:49 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2554 รางวัลที่ 1 : 814931 เลขท้าย 3 ตัว 723 584 040 036 เลขท้าย 2 ตัว 01 ***** CallCenter 08-4320-0023***** อีกช่องทางเข้าเวป ### www4.lovelotto.net ### agent4.lovelotto.net ### (ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง)
283 2011-04-01 14:46:54 ***** CallCenter 08-4320-0023*****อีกช่องทางเข้าเวป ### www4.lovelotto.net ### agent4.lovelotto.net ### (ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง)
284 2011-04-01 14:43:45 ***** CallCenter 08-4320-0023*****อีกช่องทางเข้าเวป www4.lovelotto.net(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง)
285 2011-04-01 13:06:22 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****(ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก Sever มีการปรับปรุง)
286 2011-03-22 13:58:41 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2554 เปิดรับแทงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****
287 2011-03-16 15:52:38 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มีนาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 593331 เลขท้าย 3 ตัว 209 945 463 737 เลขท้าย 2 ตัว 96 ***** CallCenter 08-4320-0023*****
288 2011-03-07 13:30:32 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มีนาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****
289 2011-03-01 15:49:50 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มีนาคม 2554 รางวัลที่ 1 : 656037 เลขท้าย 3 ตัว 544 357 926 396 เลขท้าย 2 ตัว 97 ***** CallCenter 08-4320-0023*****
290 2011-02-22 10:40:52 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023*****
291 2011-02-16 15:43:51 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2554 รางวัลที่ 1 : 481746 เลขท้าย 3 ตัว 535 510 384 388 เลขท้าย 2 ตัว 27 ***** CallCenter 08-4320-0023*****
292 2011-02-09 12:29:11 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.00 น.***** CallCenter 08-4320-0023*****
293 2011-02-01 15:47:53 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2554 รางวัลที่ 1 : 610089 เลขท้าย 3 ตัว 596 361 121 432 เลขท้าย 2 ตัว 55 ***** CallCenter 08-4320-0023/08-2150-0008*****
294 2011-01-26 10:35:36 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดรับแทง วันที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.00 น.***** CallCenter 08-4320-0023/08-2150-0008*****
295 2011-01-16 15:50:02 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มกราคม 2554 รางวัลที่ 1 : 281062 เลขท้าย 3 ตัว 227 185 758 546 เลขท้าย 2 ตัว 23 ***** CallCenter 08-4320-0023/08-2150-0008*****
296 2011-01-10 10:43:16 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มกราคม 2554 เปิดรับแทงวันที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น.***** CallCenter 08-4320-0023/08-2150-0008*****
297 2010-12-30 15:56:59 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2553 รางวัลที่ 1 : 884112 เลขท้าย 3 ตัว 936 153 186 933 เลขท้าย 2 ตัว 49 .***** CallCenter 08-4320-0023/08-2150-0008*****
298 2010-12-30 15:49:16 เลขท้าย 3 ตัว 936 153 186 933 เลขท้าย 2 ตัว 49 .***** CallCenter 08-4320-0023/08-2150-0008*****
299 2010-12-30 15:47:36 เลขท้าย 3 ตัว 936 153 186 933 เลขท้าย 2 ตัว .***** CallCenter 08-4320-0023/08-2150-0008*****
300 2010-12-24 11:22:42 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 น.***** CallCenter 08-4320-0023/08-2150-0008*****
301 2010-12-16 15:49:52 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2553 รางวัลที่ 1 : 334380 เลขท้าย 3 ตัว 529 315 533 306 เลขท้าย 2 ตัว 24 ***** CallCenter 08-4320-0023/08-2150-0008*****
302 2010-12-16 15:41:04 เลขท้าย 3 ตัว 529 315 533 306 เลขท้าย 2 ตัว 24
303 2010-12-13 10:34:05 ทาง www.asianlotto99com ได้มีการปรับปรุงเวปใหม่โดยเปลี่ยนชื่อมาเป็น www.Lovelotto.net เข้าหน้าแทงโดยใช้ User เดิมได้ตามปกติขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ***** หวยงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 00.01 น.ปิดรับแทงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 น.***** CallCenter 08-4320-0023/08-2150-0008*****
304 2010-12-09 22:57:51 เรียนสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากระบบการเปิด-ปิดเวลาแทงผิดพลาด ทางเว็บจะทำการยกเลิกรายการที่แทงมาทั้งหมด จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ
305 2010-12-01 16:12:35 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2553 รางวัลที่ 1 : 181752 เลขท้าย 3 ตัว 664 470 474 086 เลขท้าย 2 ตัว 09 *****CallCenter 08-4320-0023***** ก่อนหวยออกขอให้ทุกท่านโปรดปริ้นตั๋วไว้เป็นหลักฐาน ...
306 2010-12-01 01:10:32 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 24.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 น.*****CallCenter 08-4320-0023***** ก่อนหวยออกขอให้ทุกท่านโปรดปริ้นตั๋วไว้เป็นหลักฐาน
307 2010-11-24 10:34:12 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 24.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 น.*****CallCenter 08-4320-0023*****
308 2010-11-16 16:12:38 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤศจิกายน 2553 รางวัลที่ 1 : 813993 เลขท้าย 3 ตัว 763 979 907 129 เลขท้าย 2 ตัว 43 *****CallCenter 08-4320-0023*****
309 2010-11-09 13:48:59 สลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เปิดรับแทงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น. *****CallCenter 08-4320-0023*****
310 2010-11-09 13:48:10 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เปิดรับแทงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น. *****CallCenter 08-4320-0023*****
311 2010-11-01 16:10:13 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 รางวัลที่ 1 : 191100 เลขท้าย 3 ตัว 653 739 801 968 เลขท้าย 2 ตัว 59 *****CallCenter 08-4320-0023*****
312 2010-10-25 19:16:17 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เปิดรับแทงวันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น.*****CallCenter 08-4320-0023*****
313 2010-10-16 16:41:44 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2553 รางวัลที่ 1 : 621377 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 310 518 385 872 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 42 *****CallCenter 08-4320-0023*****
314 2010-10-11 11:13:36 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00 น. *****CallCenter 08-4320-0023*****
315 2010-10-01 15:53:04 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2553 รางวัลที่ 1 : 488372 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 091 996 003 246 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 02 *****CallCenter 08-4320-0023*****
316 2010-09-25 11:09:38 ฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00 น. *****CallCenter 08-4320-0023*****
317 2010-09-16 16:11:14 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กันยายน 2553 รางวัลที่ 1 : 017422 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 103 316 431 075 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 66 ***** Call Center 084-320-0023 *****
318 2010-09-13 23:32:03 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กันยายน 2553 เปิดรับแทงวันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 15.00 น.***** Call Center 084-320-0023 *****
319 2010-09-01 16:04:51 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กันยายน 2553 : 354656 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 784 570 656 096 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 11 ***** Call Center 084-320-0023 *****
320 2010-08-26 00:12:19 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กันยายน 2553 เปิดรับแทงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 084-320-0023 *****
321 2010-08-16 15:50:17 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2553 รางวัลที่ 1 : 911097 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 986 578 448 689 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 64 ***** Call Center 084-320-0023 *****
322 2010-08-12 17:17:54 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 14 สิงหาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 084-320-0023 *****
323 2010-08-01 15:53:30 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2553 รางวัลที่ 1 : 210008 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 769 182 727 191 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 10 ***** Call Center 084-320-0023 *****
324 2010-07-26 13:04:28 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2553 เปิดรับแทง วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 084-320-0023 *****
325 2010-07-16 16:03:44 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กรกฏาคม 2553 รางวัลที่ 1 : 180387 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 309 219 572 024 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 34 ***** Call Center 084-320-0023 *****
326 2010-07-13 13:20:07 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 084-320-0023 *****
327 2010-06-28 10:08:20 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 084-320-0023 *****
328 2010-06-16 15:53:14 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2553 รางวัลที่ 1 : 500104 รางวัลเลขท้ายสามตัว 200 628 681 816 รางวัลเลขท้ายสองตัว 73 ***** Call Center 084-320-0023 *****
329 2010-06-10 13:56:30 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เปิดรับแทงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 084-320-0023 *****
330 2010-05-28 11:24:06 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เปิดรับแทงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 084-320-0023 *****
331 2010-05-27 19:06:45 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เปิดรับแทงวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 15.00 น. ***** Call Center 084-320-0023 *****
332 2010-05-16 15:47:16 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พ.ค. 2553 รางวัลที่ 1 480012 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 293 151 770 008 ผลสลากรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 12 ***** CallCenter 084-3200023 *****
333 2010-05-10 21:13:45 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 084-3200023 *****
334 2010-05-02 15:47:12 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 รางวัลที่ 1 : 360371 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 382 040 517 618 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 06 ***** CallCenter 084-3200023 *****
335 2010-04-26 16:05:49 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 12.00น. ปิดรับแทงวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 เวลา 15.00น. ***** CallCenter 084-3200023 *****
336 2010-04-26 13:56:03 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 12.00น. ปิดรับแทงวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เวลา 15.00น. ***** CallCenter 084-3200023 *****
337 2010-04-26 13:55:42 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 12.00น. ปิดรับแทงวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เวลา 15.00น. *****CallCenter 084-3200023 *****
338 2010-04-26 11:23:53 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 12.00น. ปิดรับแทงวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เวลา 15.00น. *****CallCenter 084-3200023 *****
339 2010-04-16 15:51:04 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 : 211743 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 154 285 744 811 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 96 *****CallCenter 084-3200023 *****
340 2010-04-09 13:50:45 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 เมษายน 2553 เปิดรับแทง วันที่ 14 เมษายน 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. *****CallCenter 084-3200023 *****
341 2010-04-01 15:44:56 สลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 959517 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 174 663 447 040 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 22 *****CallCenter 084-3200023 *****
342 2010-04-01 15:29:50 หวยงวดวันที่ 1 เมษายน 2553 เปิดรับแทงวันที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น.*** CallCenter 084-3200023 ***
343 2010-04-01 15:29:27 tese
344 2010-03-24 17:00:08 หวยงวดวันที่ 1 เมษายน 2553 เปิดรับแทงวันที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น.*** CallCenter 084-3200023 ***
345 2010-03-16 15:48:00 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 16 มีนาคม 2553 รางวัลที่ 1 = 364222 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 619 996 229 756 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 97 *** CallCenter 084-3200023 ***
346 2010-03-16 13:33:54 ปิดรับแทงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 15.00 น. *** CallCenter 084-3200023 ***
347 2010-03-16 13:33:30 ปิดรับแทงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 14.30 น. *** CallCenter 084-3200023 ***
348 2010-03-16 13:25:46 ปิดรับแทงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 15.00 น. *** CallCenter 084-3200023 ***
349 2010-03-16 11:15:00 ปิดรับแทงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. *** CallCenter 084-3200023 ***
350 2010-03-16 11:00:38 หวยงวดวันที่ 16 มี.ค. 2553 เปิดรับแทงวันที่ 14 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. *** CallCenter 084-3200023 ***
351 2010-03-14 11:34:42 หวยงวดวันที่ 16 มี.ค. 2553 เปิดรับแทงวันที่ 14 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 15.00 น. *** CallCenter 084-3200023 ***
352 2010-03-12 18:54:15 หวยงวดวันที่ 16 มี.ค. 2553 เปิดรับแทงวันที่ 14 มีนาคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 15.00 น. *** CallCenter 084-3200023 ***
353 2010-03-01 15:58:42 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มี.ค. 2553 รางวัลที่ 1 : 215227 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 457 627 374 470 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 97 *** CallCenter 084-3200023 ***
354 2010-02-25 19:03:37 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มีนาคม 2553 เปิดรับแทงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 มีนาคม 2553 เวลา 15.00 น.*** CallCenter 084-3200023 ***
355 2010-02-16 15:48:37 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ก.พ. 2553 รางวัลที่ 1 : 133707 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 026 137 362 985 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 03 *** CallCenter 084-3200023 ***
356 2010-02-14 08:00:32 หวยเปิดรับแทง 14 กุมภาพันธ์ 12.00 น. ปิดรับแทง 16 กุมภาพันธ์ 15.00 น. *** CallCenter 084-3200023 ***
357 2010-02-01 16:03:51 หวยงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 รางวัลที่ 1 186312 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 14 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 403 577 694 936 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
358 2010-01-24 21:54:30 หวยงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เปิดรับแทงวันที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15.00 น.***** CallCenter 08-4320-0023 *****
359 2010-01-16 15:52:05 หวยงวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2553 รางวัลที่ 1 = 7073577 รางวัลเลขท้ายสองตัว 67 รางวัลเลขท้ายสามตัว 413 459 781 646 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
360 2010-01-16 13:56:09 ปิดรับแทงวันที่ 16 มกราคม 2553 เวลา 15.20 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
361 2010-01-15 17:10:57 หวยงวดDate 16 มกราคม 2553 จะOpenรับBetDate 14 มกราคม 2553 Time 12:00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
362 2010-01-12 15:25:06 หวยงวดDate 16 มกราคม 2553 จะOpenรับBetDate 14 มกราคม 2553 Time 12:00 น. เป็นต้นไป ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
363 2010-01-12 15:23:15 หวยงวดวันที่ 16 มกราคม 2553 จะเปิดรับแทงวันที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
364 2009-12-30 15:47:14 รางวัลที่ 1 : 994304 ***** เลขท้ายสองตัว 87 ***** เลขท้ายสามตัว 993 337 419 598 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
365 2009-12-30 14:34:29 ปิดรับแทงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เวลา 15:20 น.***** CallCenter 08-4320-0023 *****
366 2009-12-26 16:19:16 หวยงวดวันที่ 30 ธันวาคมนี้ จะเปิดรับแทงวันที่ 28 ธันวาคม เวลา 12:00 น.และจะปิดรับแทงวันที่ 30 ธันวาคม เวลา 15:00 น.เริ่มตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป ทางบริษัทจะเปิดรับแทง 3 วัน ก่อนหวยออก จึงเรียนมาเพื่อทราบ
367 2009-12-17 00:56:18 หวยงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2552 รางวัลที่ 1 : 685141 เลขท้ายสองตัว : 05 เลขท้ายสามตัว : 694 775 524 142 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
368 2009-12-17 00:56:02 หวยงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2552 รางวัลที่ 1 : 685141 เลขท้ายสองตัว : 05 เลขท้ายสามตัว : 694 775 524 142 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
369 2009-12-16 15:53:58 หวยงวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2552 รางวัลที่ 1 : 685141 เลขท้ายสองตัว : 05 เลขท้ายสามตัว : 694 775 524 142 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
370 2009-12-16 12:50:02 ปิดรับแทงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 15.25 น.***** CallCenter 08-4320-0023 *****
371 2009-12-16 12:49:29 หวยงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ปิดรับแทงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 15.25 น.***** CallCenter 08-4320-0023 *****
372 2009-12-12 16:31:47 หวยงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เปิดรับแทงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 15.00 น.***** CallCenter 08-4320-0023 *****
373 2009-12-01 15:45:59 หวยงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2552 รางวัลที่ 1 : 776980 เลขท้าย 2 ตัวล่าง : 59 เลขท้าย 3 ตัวล่าง : 937 / 188 / 412 / 252 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
374 2009-12-01 14:03:15 ***** ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 15.25 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
375 2009-12-01 12:45:37 หวยงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เปิดรับแทง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 15.25 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
376 2009-11-27 14:06:10 หวยงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เปิดรับแทง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
377 2009-11-16 15:54:35 หวยงวดประจำวันที่ 16 พฤษจิกายน 2552 รางวัลที่ 1= 055986 /สามตัวล่าง 299,952,072,536 /สองตัวล่าง 58 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
378 2009-11-16 13:17:45 ปิดรับแทงเวลา 15.25 น.***** CallCenter 08-4320-0023 *****
379 2009-11-16 13:16:42 ปิดรับแทงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.25 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
380 2009-11-16 12:55:46 หวยงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เปิดรับแทงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.25 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
381 2009-11-14 09:45:34 หวยงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เปิดรับแทงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
382 2009-11-01 15:46:54 หวยงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 รางวัลที่ 1=689140 *** สามตัวล่าง=366 923 642 465 *** สองตัวล่าง=85 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
383 2009-11-01 13:48:47 หวยงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เปิดรับแทงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.25 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
384 2009-10-26 10:22:00 หวยงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เปิดรับแทงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
385 2009-10-16 15:50:54 หวยงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2552 รางวัลที่ 1 = 258487 * รางวัลเลขท้ายสามตัว = 174 * 135 * 226 * 122 รางวัลเลขท้ายสองตัว = 00 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
386 2009-10-16 15:11:03 CloseรับBetDate 16 ตุลาคม 2552 Time 15.25 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
387 2009-10-16 15:10:57 CloseรับBetDate 16 ตุลาคม 2552 Time 15.25 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
388 2009-10-16 15:03:10 CloseรับBetDate 16 ตุลาคม 2552 Time 15.20 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
389 2009-10-16 13:57:47 ***** หวยงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เปิดรับแทงวันที่ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 15.15 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
390 2009-10-15 14:01:32 ***** หวยงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เปิดรับแทงวันที่ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
391 2009-10-15 09:35:04 ***** asianlotto news!!! ทางเวปของเราได้ปรับราคาจ่าย 2 ตัวบน-ล่างจ่าย 70 ***** หวยงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เปิดรับแทงวันที่ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
392 2009-10-11 22:55:35 ***** หวยงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เปิดรับแทงวันที่ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 15.00 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
393 2009-10-11 16:14:01 ***** งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เปิดรับแทงแล้ว ปิดรับแทง 15:00 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
394 2009-10-01 16:13:11 หวยงวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2552 : รางวัลที่ 1=169387 : สามตัวล่าง =249:255:435:714 : สองตัวล่าง=06 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
395 2009-10-01 14:12:44 ***** หวยงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ปิดรับการแทงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 15.15 น. ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
396 2009-10-01 14:12:20 ***** CallCenter 08-4320-0023 ***** หวยงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ปิดรับการแทงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 15.15 น. *****
397 2009-10-01 13:46:40 ***** CallCenter 08-4320-0023 ***** หวยงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ปิดรับการแทงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 15.00 น. *****
398 2009-09-29 00:52:07 ขออภัยท่านสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้ทางเว็บได้ปรับอัตราการจ่ายรางวัล และค่าคอมมิสชั่น จึงกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
399 2009-09-29 00:51:55 ขออภัยท่านสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้ทางเว็บได้ปรับอัตราการจ่ายรางวัล และค่าคอมมิสชั่น จึงกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
400 2009-09-24 17:16:33 ***** CallCenter 08-4320-0023 *****
401 2009-09-16 17:50:05 ***** CallCenter 08-4320-0023 ***** หวยงวดวันที่ 16 กันยายน 2552 ***** รางวัลที่ 1 = 202912 ***** สามตัวล่าง 166/200/353/539 ***** สองตัวล่าง 48 *****
402 2009-09-08 17:01:51 ***** CallCenter 08-4320-0023 ***** หวยงวดวันที่ 16 กันยายน 2552 ***** เปิดรับแทงวันที่ 11 กันยายน 2552 เวลา 12.00 น.***** ปิดรับแทงวันที่ 16 กันยายน 2552 เวลา 15.00 น. *****
403 2009-09-01 15:53:33 ***** หวยงวดวันที่ 1 กันยายน 2552 ***** 2 ตัวล่าง 32 ***** 3 ตัวล่าง 435,446,447,924 ***** 3 ตัวบน 865 *****
404 2009-09-01 15:44:33 ***** หวยงวดวันที่ 1 กันยายน 2552 ***** 2 ตัวล่าง 32 ***** 3 ตัวล่าง 435,446,447,924 ***** 3 ตัวบน *****
405 2009-09-01 14:49:55 ***** หวยงวดวันที่ 1 กันยายน 2552 ปิดรับแทง เวลา 15.15 น. ***** Customer Service Hotline: 084-32-000-23 ***** ...
406 2009-08-27 11:04:42 ... ***** Customer Service Hotline: 084-32-000-23 ***** ...หวยงวดวันที่ 1 กันยายน 2552 เปิดรับแทงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ปิดรับแทงเวลา 1 กันยายน 2552 เวลา 15.00 น. *****
407 2009-08-22 15:40:26 ***** Customer Service Hotline: 084-32-000-23 *****
408 2009-08-16 15:53:06 3D TOP *** 2D BOTTOM 96 3D BOTTOM 843 292 577 658 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 ****
409 2009-08-16 14:58:25 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 **** หวยงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2552 เปิดรับแทงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ปิดรับแทงวันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 15.15 น. ***** ...
410 2009-08-16 14:58:17 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 **** หวยงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2552 เปิดรับแทงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ปิดรับแทงวันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 15.15 น. ***** ...
411 2009-08-10 12:27:36 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 **** หวยงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2552 เปิดรับแทงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทงวันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 15.00 น. *****
412 2009-08-01 16:32:53 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 **** 3TOP 154986, 2BOTTOM 92 , 3BOTTOM 688 239 421 374
413 2009-08-01 16:23:28 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 **** 3TOP 154986, 2BOTTOM 92 , 3BOTTOM 688 239 421 274
414 2009-08-01 15:49:11 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 **** 3ตัวบน *** , 2ตัวล่าง 92 , 3ตัวล่าง 688 239
415 2009-08-01 15:10:03 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 **** งวดนี้ปิดรับ เวลา 15.15 น. ****
416 2009-08-01 14:57:43 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 **** งวดนี้ปิดรับ เวลา 15.10 น. ****
417 2009-08-01 14:57:11 **** งวดนี้ปิดรับ เวลา 15.10 น. ***
418 2009-07-28 16:04:55 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 ***** งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2552 เปิดรับแทง วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 เวลา 12.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 15.00 น. *****
419 2009-07-27 13:11:18 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 ***** งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2552 เปิดรับแทง วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 เวลา 12.00 น. เปิดรับแทง วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 15.00 น. *****
420 2009-07-27 13:09:30 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 *****
421 2009-07-16 15:49:34 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 ***** 3D TOP 816 ,3D BOTTOM 005 ,177, 356 ,836 2D BOTTOM 94
422 2009-07-16 15:45:25 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 ***** 3D TOP ,3D BOTTOM 005 ,177, 356 ,836 2D BOTTOM 94
423 2009-07-16 15:43:37 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 ***** 3 ตัวบน ,3 ตัวล่าง 005 ,177, 356 ,836 2 ตัวล่าง
424 2009-07-13 20:30:21 ***** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23 ***** CloseรับBetDate 16 กรกฎาคม 2552 Time 15.00 น *****
425 2009-07-11 21:17:28 ****** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23, 081-82-750-19 ******หวยงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เปิดรับแทง วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 เวลา 12.00 น.****ปิดรับแทงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 15.00 น.******
426 2009-07-11 21:14:58 ****** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23, 081-82-750-19 ******
427 2009-07-01 16:18:08 ***** WINNING NUMBERS 3ตัวบน 542,2ตัวล่าง 66,3ตัวล่าง 233 107 799 385 ****** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23, 081-82-750-19 ******
428 2009-06-26 00:16:20 ****** CUSTOMER SERVICE HOTLINE 084-32-000-23, 081-82-750-19 ******